Green-Tech Western Balkans

Green-Tech Western Balkans Програм мобилности „GreenTech: Smart & Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans“ је усредсређен на земље западног Балкана и обухвата Албанију, Босну и Херцеговину, Косово, Црну гору и Србију. У пројекат су укључене следеће високошколске установе и организације: Установа Назив Веб адреса Universida de Vigo (Coordinator) www.uvigo.es Universidad de […]