Мобилност студената

Појам мобилности студената подразумева остваривање дела студијског програма (један или више семестара) на некој страној високођколској установи. Мобилност може бити организована на основним и постдипломских студија. Предности за студенте који се уључе у неки од програма мобилности су вишеструке. Поред неизбежног стицања бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, добијају нова искуства […]

Мобилност запослених на Београдској политехници

Слично као студенти, тако и наставно и административно особље особље може учествовати у размени. Разлике у односу на студенте је највише у трајању мобилности која је најчешће до месец дана. Разлози за мобилност могу бити разнолики, а најчешће је то рад на заједничком пројекту, унапређење наставе кроз размену искуства и добре праксе, држања предавања, унапређење […]