Мобилност студената

Појам мобилности студената подразумева остваривање дела студијског програма (један или више семестара) на некој страној високођколској установи. Мобилност може бити организована на основним и постдипломских студија.

Предности за студенте који се уључе у неки од програма мобилности су вишеструке. Поред неизбежног стицања бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, добијају нова искуства и најважније од свега, имају много веће могућности за запошљавање како у земљи, тако и у иностранству.
У начелу, постоје два типа мобилности за студенте – размена и „full degree seeking“.

Размена студената подразумева да студенти у току својих студија на Београдској политехници, један или више семестра проведу на некој страној високошколској установи. У току боравка у иностранству студенти прате и полажу испите који су еквивалентни испитима које бис слушали у том истом семестру или години на Београдској политехници. Полагањем испита, док је студент на размени, студент остварује могућност да му се они признају на матичном студијском програму Београдске политехнике.

Full degree seeking, подразумева ситуацију када се пријављујете да постанете студент неке стране високошколске установе. У овом случају не постоји потреба за сличностима испита али је предуслов да студент већ има неку диплому високог образовања. То значи да се свршени студенти Београдске политехнике могу пријавити за мастер или докторске студије на некој од страних високошколских установа.

У случају типа мобилности „full degree seeking“, страна високошколска установа издаје диплому о завршеним студијама, док код размене диплому издаје Беогрдска политехника са евидентирањем у Додатку дипломи да је студент одређени део студија провео на страној високошколској установи.

Тренутно актуелни програм мобилности студената Београдске политехнике je: Green-Tech-WB