Партнерске установе, компаније и организације

У Београдској политехници сарадња са привредом обухвата све врсте непосредних и посредних активности са привредним субјектима у циљу остваривања узајамних интереса. Сарадња обухвата области истраживања и развоја, мобилности (наставног особља, студената и стручњака), развоја курикулума, пренос знања, размену информација, целоживотно образовање и др.

Ово су неке од организација, компанија и установа са којима Београдска политехника сарађује на пословно-техничком плану:


Партнер Назив Веб адреса

Технички опитни центар

www.toc.vs.rs

Завод за израду новчаница и кованог новца

www.zin.rs

Јавно предузеће „Пошта Србије“

www.posta.rs

Градски завод за јавно здравље – Београд

www.zdravlje.org.rs

ХИП-Азотара – Панчево

hip-azotara.rs

Пупин Телеком АД

pupintelecom.co.rs

„Дуга“ – Индустрија боја и лакова Београд

www.duga-ibl.com

Фабрика Кожа „Рума“ А.Д.

www.fabrikakoza.rs

Хемика д.о.о.

www.hemika.rs

Лукоил Србија АД

lukoil.rs

Творница обуће „Бема“ д.о.о. – Бања Лука

www.bemadoo.com

TEHPRO d.o.o.

www.tehpro.rs

METRO Cash & Carry – Србија

www.metro.rs

ORANGE Studio

www.orange.rs

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“

www.beoelektrane.rs

СП „Ласта“ – Београд

lasta.rs

StandCert – Сертификационо тело за системе менаџмента

standcert.rs

Институт за стандардизацију Србије

www.iss.rs

Дирекција за мере и драгоцене метале

www.dmdm.rs