Дизајнирање ентеријера

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Дизајн индустријских производа

 

ПРЕДМЕТ: Дизајнирање ентеријера
ментор: дипл. арх. Александар Кутрички