Дизајнирање кожне галантерије

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Модни дизајн производа од коже

ПРЕДМЕТ: Дизајнирање кожне галантерије
ментор: мр Раде Пејовић