Графичке комуникације

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Графички дизајн

ПРЕДМЕТ: Графичке комуникације
ментори: мр Душко Трифуновић, мр Јелена Сеничић Вилимановић, мр Анамарија Вартабедијан