Презентационе технике 1 и 2

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Дизајн индустријских производа

ПРЕДМЕТ: Презентационе технике 1 и 2
ментор:  Дејан Врачаревић