Партнерске установе, компаније и организације

У Београдској политехници сарадња са привредом обухвата све врсте непосредних и посредних активности са привредним субјектима у циљу остваривања узајамних интереса. Сарадња обухвата области истраживања и развоја, мобилности (наставног особља, студената и стручњака), развоја курикулума, пренос знања, размену информација, целоживотно образовање и др. Ово су неке од организација, компанија и установа са којима Београдска политехника […]