Цртање и сликање

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Графички дизајн

ПРЕДМЕТ: Цртање 1 и 2, Сликање
ментор: мр Жолт Ковач