Дизајнирање екстеријера

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Дизајн индустријских производа

 

ПРЕДМЕТ: Дизајнирање екстеријера
ментор: дипл. арх. Александар Кутрички