Дизајнирање амбалаже

ОДСЕК ЗА ДИЗАЈН
Смер: Графички дизајн

ПРЕДМЕТ: Дизајнирање амбалаже
ментор: Јелена Дробац